08/06/2017 2ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

2ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  
 

Share

7,909 total
6,911 live
Views:

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ενεργειακών Βιομηχανικών Εφαρμογών Προώθησης της Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΕΤΙ) και το Πανελλήνιο Σωματείο Εργαζομένων στα Ελληνικά Πετρέλαια (ΠΣΕΕΠ) έχουν την τιμή να σας ανακοινώσουν την διοργάνωση Συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί στις 8, 9 & 10 Ιουνίου 2017 στο ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα με θέμα:

«Ελλάδα: Τα αποθέματα Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου μπορούν να αποτελέσουν βασικό μοχλό ανάπτυξης της χώρας».

Το Συνέδριο τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

 • ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

  Ανάδειξη των προβλημάτων σε επίπεδο Υποδομών και αντίστοιχα στην υποβολή προτάσεων για την εκ βάθρων αναθεώρηση, αναβάθμιση και βελτίωση της λειτουργίας τους.

  Αναφορά των τρόπων και μηχανισμών που θα στρατολογηθούν για την αναβάθμιση της θέσεως της Ελλάδας και την αποτελεσματική προσέλκυση σοβαρών επενδυτών. Γνωστού όντως ότι καθώς ο τομέας της Έρευνας και Παραγωγής Υ/Α, είναι τομέας υψηλής τεχνολογίας και έντασης κεφαλαίων και έχει υψηλό κίνδυνο αποτυχίας των επενδύσεων. Άμεσος στόχος του Συνεδρίου είναι να προτείνει τους τρόπους επιτυχίας αυτού του δύσκολου και τολμηρού σχεδίου.

  Πρόταση εφαρμογής της στρατηγικής προσέλκυσης των επενδυτών, από τη στιγμή που πρέπει να τηρούνται κάποιες ελάχιστες προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις οποίες οι επενδυτές θα επιδείξουν το ανάλογο ενδιαφέρον και προχωρήσουν με επιτυχία οι διαγωνισμοί παραχώρησης των τεμαχίων (οικοπέδων) προς Ε&Π Υ/Α.

  Διαμόρφωση των σωστών προϋποθέσεων για το πέρασμα της σκυτάλης στη νέα γενιά, αφού παρατηρείται εντόνως ότι την περίοδο αυτή, οι γεωεπιστήμονες που ασχολήθηκαν μεθοδικά με την Ε&Π Υ/Α στην χώρα έχουν πλέον συνταξιοδοτηθεί. Φυσικά δεν μπόρεσαν να εκπληρώσουν την επιθυμία τους προκειμένου να μεταλαμπαδεύσουν τις εμπειρίες τους, που απέκτησαν τα τελευταία 40 χρόνια στη νέα γενιά. Πρόκειται για μοναδικές τεχνογνωσίες, που δεν διδάσκονται στα πανεπιστήμια, ούτε μπορεί η νέα γενιά να τα βρει σε συγγράμματα, τα οποία είναι σπάνια και εν πολλοίς «απόρρητα» στη βιομηχανική έρευνα, αφού η τελευταία εφαρμόζεται μέσω των διαφόρων τεχνολογικών μεθόδων και της εξειδικευμένης γνώσης και «πωλείται» όταν είναι άγνωστη στους ators.

  Καταγραφή της σταδιακής μεθόδευσης για την επιτάχυνση των διαδικασιών (με μειωμένη γραφειοκρατία) και εφαρμογής των βασικών αρχών Ε&Π που εφαρμόζονται σε όλο τον κόσμο. Ουσιαστικά πρέπει να εξευρεθούν τρόποι υιοθέτησης των εν λόγω διαδικασιών, όπως αυτές εφαρμόζονται στον Διεθνή χώρο.

  Συνειδητοποίηση και διαπίστωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες μπορούν να λειτουργήσουν αποδοτικά και συνεργασιακά οι επενδυτές, επιστήμονες και εργαζόμενοι. Συγκεκριμένα, θα έχουμε τη δυνατότητα να τους καλέσουμε στο ίδιο τραπέζι και να τους ρωτήσουμε για τις άμεσες βελτιώσεις που απαιτούνται στις υποδομές της χώρας, ώστε με τη βέλτιστη θεσμοθέτηση των απαραίτητων υποδομών να επιτύχουμε την αποτελεσματική προσέλκυση επαϊόντων και αξιόπιστων επενδυτών.

  Αναλυτική ενημέρωση για τη σταδιακή και εντατική προετοιμασία των εργαζομένων και αντιπροσώπων τους, προκειμένου να ανταποκριθούν σε ένα νέο ρόλο που επιβάλλει η οδηγία 2013/30/Ε.Ε., δηλαδή της συμμετοχής τους στις τριμερείς επιτροπές (Κράτους, Επενδυτή, Εργαζομένων). Η αναφερόμενη διαδικασία θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στην χώρα μας και απαιτεί τη διαρκή και εντατική εκπαίδευση.

  Απαρίθμηση και εντοπισμό των τρόπων με τους οποίους οι έχοντες εμπειρία θα πρέπει να μας διδάξουν τον κατάλληλο σχεδιασμό, ώστε να προλαμβάνουμε ή/και να αντιμετωπίζουμε τα ατυχήματα εκρήξεων, μόλυνσης του περιβάλλοντος, σωστής λειτουργίας του εξοπλισμού, αλλά και ελέγχου αυτού, όπως και ενός πλήθους διεργασιών που απαιτούνται για την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων, την απόλυτη ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων.

  Επιστημονική ανάδειξη του δυναμικού των Υ/Α της Ελλάδος μετά από επιστημονική τεκμηρίωση και αξιολόγηση των υπαρχόντων δεδομένων.

  Καταγραφή σκέψεων και προτάσεων για τη συνεργασία με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, αφού έχει διαπιστωθεί ότι πολλές φορές λόγω ελλιπούς ενημέρωσης παρατηρούνται αντιδράσεις από διάφορες κοινωνικές ομάδες για τις δραστηριότητες για Ε&Π πετρελαίου στη γειτονιά τους.

  Ανάδειξη των κανόνων για την προστασία των εργαζομένων και του περιβάλλοντος για μία χώρα εξόχως τουριστική, η οποία δεν διαθέτει ανάλογη εμπειρία και υποδομές αντιμετώπισης και στην οποία απαιτείται η αυστηρή εφαρμογή των κανονισμών και της σχετικής Νομοθεσίας.

  Ενημέρωση της νέας γενιάς για τις χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται από την υγιή ανάπτυξη του συγκεκριμένου κλάδου.

  Γνωστοποίηση των μεθόδων εφαρμογής ανάλογων διαδικασιών, αλλά και των υποδομών και μηχανισμών που τελικά θα υιοθετηθούν, με σκοπό να προληφθεί ανάλογη κατάσταση με αυτήν που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα σε οικονομικό επίπεδο.

  Ενδελεχή και εις βάθος ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας της χώρας μας από επαΐοντες επιστήμονες.