06/02/2018 ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ  
 

Share

2,245 total
1,740 live
Views:
Η πρακτική εξειδίκευση των πιο σημαντικών θεμάτων που συνδέονται με την άμεση υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας με έμφαση στον τομέα του υπαίθριου φωτισμού ως κατεξοχήν ώριμο τομέα να υποδεχθεί τέτοιες δράσεις σε σύντομο χρονικό ορίζοντα, είναι, ο βασικός στόχος του φόρουμ με θέμα «ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΦΩΤΙΣΜΟ : ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ –ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ».Η εκδήλωση, διοργανώνεται στις 6 Φεβρουαρίου 2018 , στο ξενοδοχείο ΑthensDivaniCaravel, από την επενδυτική πρωτοβουλία Α-EnergyInvestments στο πλαίσιο του μεγάλου ενδιαφέροντος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο, για τους τρέχοντες διαγωνισμούς αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης του δικτύου οδοφωτισμού των Δήμων, αλλά και για τον υπαίθριο φωτισμό συνολικότερα. Στους ομιλητές αλλά και στο κοινό που θα παρακολουθήσει συμμετέχουν κορυφαίοι εκπρόσωποι των συναρμόδιων φορέων και οργανισμών, της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, του ΚΑΠΕ, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, του ΤΕΕ, των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων δημόσιων αλλά και ιδιωτικών φορέων και επιχειρήσεων.Διαγωνιστικές διαδικασιες- μελετητική ωρίμανση

Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι θα έχουν ανάμεσα σε άλλα, τη δυνατότητα να ενημερωθούν και παράλληλα να τοποθετηθούν/παρουσιάσουν τις απόψεις τους, σχετικά με επίκαιρα και απόλυτα πρακτικά θέματα που συνδέονται με το άνοιγμα της νέας και σημαντικής αγοράς του οδοφωτισμού όπως: διαγωνιστικές διαδικασιες, μελετητική και τεχνική ωρίμανση έργων, χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων/ εναλλακτική χρηματοδότηση/Συμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα και ΣΕΑ.Νέα Τεχνική Οδηγία

Κατά τη διάρκεια του φόρουμ θα παρουσιαστεί η νέα τεχνική οδηγία του ΤΕΕ για τον οδοφωτισμό καθώς επίσης και τα συμπεράσματα του πρόσφατου επενδυτικού φόρουμ της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας Α - EnergyInvestments (Eξοικονόμηση Ενέργειας: Επενδύοντας στο Ευρωπαϊκό Όραμα, 14 Νοεμβρίου 2017), που πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ( Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα).Ομιλητές

Ανάμεσα στους διακεκριμένους ομιλητές, ο κ. Κωνσταντίνος Βαρλαμίτης, Πρόεδρος Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ο κ. Γιώργος Στασινός, Πρόεδρος ΤΕΕ, ο κ. Γιώργος Ανδριώτης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΗ Α.Ε. ο κ. Χρυσόστομος Χρηστίδης, Ειδικός Σύμβουλος Ομίλου ΔΕΗ AE, εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ/ ΠΕΤΑ ΑΕ, ο κ. Φραγκίσκος Τοπαλής, Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, επικεφαλής ομάδας εργασίας Τεχνικής Οδηγίας (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.), εκπρόσωπος του Κέντρου Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων ΔΕΗ (ΚΔΕΠ), ο Δρ. Γεώργιος Παϊσίδης ,Πρόεδρος Ελληνικής Επιτροπής Φωτισμού, μέλος Διεθνούς Επιτροπής Φωτισμού –CIE (Commission Internationale de l'Eclairage), ο κ. Κωσταντίνος Μπουρούσης , Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΗΜ&ΜΥ, Εκπρόσωπος της Ελληνικής Επιτροπής Φωτισμού στην CIE/Division2 & Μέλος Ο.Ε. για την σύνταξη της ΤΟΤΕΕ Οδοφωτισμού, ο κ. Πέτρος Σφηκάκης, «Πέτρος Σφηκάκης & Συνεργάτες, Δικηγορική Εταιρεία», ο κ. Γιώργος Ηλιόπουλος, Γενικός Διευθυντής, ΕΠΤΑ AE Σύμβουλοι - Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων www.epta.gr, ο κ. Σταύρος Τόγιας, Buildings – ConstructionWorksandRESManager, TUVHELLAS, εκπρόσωποι Δήμων με εμπειρία διαγωνιστικής διαδικασίας, εκπρόσωποι της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, εκπρόσωποι μελετητών, φορέων και εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον χώρο.Χαιρετισμό στην εκδήλωση έχουν κληθεί να απευθύνουν εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας των συναρμόδιων υπουργείων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, αρμόδιων διευθύνσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κα.Υποστηρικτές

Βασικός χορηγός της εκδήλωσης είναι ο Όμιλος ΔΕΗ. Ανάμεσα στους χορηγούς και υποστηρικτές η TUVHELLAS, η ΕΠΤΑ Α.Ε. Σύμβουλοι Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων και άλλες εταιρείες